Pohrebni sluzba Pietas

Hrobová matrika

Informace k uzavření smlouvy o nájmu hrobového místa

K uzavření smlouvy o nájmu hrobového místa je třeba doložit:

Smlouva o nájmu hrobového místa se sjednává na dobu určitou, a to na dobu 10 let nebo na dobu tlecí.

Jestliže dojde v průběhu nájmu k důležitým změnám vztahujícím se k nájemci (změna bydliště, změna jména apod.) je nutné tuto skutečnost co nejdříve nahlásit pracovnici hrobové matriky.

Uzavřít smlouvu za nájemce může jím pověřená osoba pouze s písemným ověřeným pověřením.

V případě úmrtí nájemce se nájem dědí dle „Zákona č. 256/2001 Sb. o pohřebnictví a o změně některých zákonů ve znění pozdějších předpisů“.

Převod hrobového zařízení je možný na základě doložení nabývacího titulu (dědické usnesení, koupě apod.).

Tyto vyplněné formuláře jsou platné pouze s ověřeným podpisem (můžete poslat i elektronicky) na adresu: hrobovamatrika@pietas.info

Úřední hodiny – hrobová matrika:

Pondělí 8.00 – 17.00 hodin
Úterý 8.00 – 15.00 hodin
Středa 8.00 – 17.00 hodin
čtvrtek 8.00 – 15.00 hodin
Pátek neúřední den

Kontaktní osoba:
Dita Menšíková, tel.: 595 170 777
Marie Myšková, tel.: 595 170 777, mobil: 731 196 551
Kancelář se nachází naproti magistrátu města Frýdek-Místek, Radniční 10, Frýdek, vedle vchodu do kanceláře pohřební služby.

Úřední hodiny – správce hřbitova:

Pondělí 10.00 – 15.00 hodin
Středa 12.00 – 16.00 hodin

Mimo tuto dobu jen po předchozí telefonické dohodě.

Kontaktní osoba:
Správce hřbitova: Mgr. Pavel Menšík, mobil: 731 400 138
Kancelář se nachází v budově smuteční obřadní síně ve Frýdku (na hřbitově).

Provozní doba - hřbitovy
Frýdek-Místek, Lysůvky, Skalice, Chlebovice, Lískovec katolický a evangelický

od 1. května do 31. října 6.00 – 20.00 hodin
od 1. listopadu do 30. dubna 7.00 – 18.00 hodin