Pohrebni sluzba Pietas

Přehled smutečních obřadů

Vážení smuteční hosté,

dle aktuálně platného Mimořádného opatření MZDR 14601/2021-28/MIN/KAN platí, že pokud se smutečního aktu zúčastní více jak 30 osob, musí každý návštěvník smuteční síně splňovat (a být schopen na místě prokázat) podmínky dle bodu I/17 tohoto opatření, tzn., musí se být schopen prokázat certifikátem o provedeném očkování min. 14 dnů od dokončeného očkovacího schématu, případně osvědčením o prodělaném onemocnění COVID-19 max. 180 dnů. Negativním osvědčením o absolvovaném RT- PCR testu max. 72 hod. starým se mohou prokázat pouze osoby do 18 let, osoby, které se nemohou očkovat pro kontraindikaci a osoby s nedokončeným očkováním nebo pokud neuplynulo od dokončeného očkování 14 dnů.

Účast se zakazuje osobám, které vykazují klinické příznaky onemocnění covid-19.

Vstup do smuteční síně v době obřadu a je možný pouze s ochranným prostředkem dýchacích cest (respirátorem), v předsálí je nutná dezinfekce rukou poskytnutým dezinfekčním prostředkem. Je-li ve vnějších prostorách více než 30 osob, jsou povinny používat respirátor.

Věříme, že chápete vzniklou mimořádnou situaci a budete se řídit aktuálními pokyny zaměstnanců pohřební služby.