Pohrebni sluzba Pietas

Přehled smutečních obřadů

Vážení občané,

v návaznosti na rozhodnutí Vlády České republiky, týkající se zrušení hromadných akcí s účastí nad 100 osob, Vás zdvořile žádáme, abyste respektovali toto rozhodnutí při účasti na pohřbech ve smuteční obřadní síni ve Frýdku a umožnili vstup při posledním rozloučení nejbližší rodině a pozůstalým, stejně jako dětem a seniorům. V případě, že bude překročen daný počet osob ve smuteční síni, uctěte, prosím, památku zesnulého ve venkovních prostorách.

Věříme, že chápete vzniklou mimořádnou situaci a budete se řídit aktuálními pokyny zaměstnanců pohřební služby.

15.1. 2021Smuteční síň Frýdek16:00 hodGebauer Břetislav
Út19.1. 2021Smuteční síň Frýdek10:00 hodFrišaufová Zlatuše
Čt21.1. 2021Smuteční síň Frýdek11:00 hodBezecný Milan
Čt21.1. 2021Smuteční síň Frýdek12:30 hodMožíšová Eva
22.1. 2021Smuteční síň Frýdek10:00 hodKnesl Robert
22.1. 2021Smuteční síň Frýdek11:30 hodAleš Václav
22.1. 2021Smuteční síň Frýdek13:00 hodVítek Vladimír